Våre mannskaper er ofte på veien med oppdrag, og det er derfor ikke alltid vi kan svare på alle henvendelser. Men legg gjerne igjen en beskjed eller send en sms, så tar vi kontakt med deg straks vi har et ledig øyeblikk. Takk for din henvendelse.

Tjenester

Vei og anleggsarbeid

Vi utfører veiarbeid, gang- og sykkelstier og har nødvendig utstyr tilgjengelig. Utfører også nyanlegg og oppbygning, graving, grøfting samt ulike tomtearbeider. Vi tilbyr et allsidig spekter av tjenester innen vei- og anleggsarbeid og har god kompetanse på dette. Firmaet har følgende bemerkelser:

- Sprengningssertifikat Klasse A

- ADK1 Sertifikat

- Sentral Godkjenning

Maskintransport

Vi har utstyr for maskintransport og foretar slike oppdrag gjevnlig. 

Vi kan ordne prisavtaler for faste kunder.

Ta kontakt ved spesielle behov rundt dette

Grunn- og tomtearbeid

Vi har utstyr og fagpersonell til å utføre grunn- og tomtearbeid for både selskaper og private i hele regionen.

Ønsker du tips og råd eller kanskje en befaring først, så tar vi kontakt med deg og avtaler nærmere.

Boring og sprenging

Vi har utstyr og fagpersonell til å utføre grunn- og tomtearbeid for både selskaper og private i hele regionen.

Ønsker du tips og råd eller kanskje en befaring først, så tar vi kontakt med deg og avtaler nærmere.

Masseforflytning

Med gode gravemaskiner, hjullastere og dumperbiler tar vi slike oppdrag. Vi lever aktuell masse. Om du har behov for masseutskiftniger eller et mellomlagringsdeponi, så har vi tilgjengelig kapasitet.

Vi har løsninger for det meste og kontakt oss gjerne for en befaring.

Salg av grus, jord og fyllmasse

Vi har et eget masseutak på Vian utenfor Leknes, herfra leverer vi steinmasser, pukk, grus og jord – alt til konkurransedyktige priser. Utfører også større og mindre oppdrag innen masseforflyttning – samt gravearbeider for tomter, vei og anlegg.

Tømming av septik

Vi har gjennom mange år, mye nytt og godt utstyr – utført denne typen oppdrag i hele Lofoten. Har dere et behov så meldt dette – og vi får gitt dere et fast og forutsigbart tilbud for årene som kommer.

Samtidig har vi også egne ansvarlige som tar akutt-tømming ved uhell eller lekkasjer.

For privatkunder må dette bestilles gjennom Las.

Riving og avfallsbehandling

Vi har lang og god erfaring med riving og avfallsbehandling, samtidig ivaretar vi sorteringen og transporten fra først til sist på slike oppdrag. Gjennom denne typen oppdrag er det viktig og ta vare på miljø og omgivelser, samt ha de rette redskaper og godkjennelser.

Dette har vi  – og vi vil gjerne besiktige og gi dere et konkurransedyktig løsnings/-tilbud.

Spyling og vasking

Gjennom vår avtale med Statens Vegvesen og Mesta har vi spyling av veier og tunneller fra Å i Lofoten til Gullesfjord i Vesterålen (Lofast)

Vi utfører også tømmeoppdrag, og spyler opp tette kloakkrør inntil 1,5 meter i diameter. (Tømming og spyling gjelder kun bedrifter). 

Er du privatperson, så kan du ta kontakt med LAS Lofoten. I tillegg spyler vi endel veier og p-plasser etter ønske fra større og mindre selskaper i Lofot-kommunene.

Containertransport

Vi har utstyr og avtale for containertransport i ulike sesonger av året. Har du behov for denne typen oppdrag så gi oss et vink, vi gir dere gjerne et tilbud.

Koblingsarbeid for VA

Vi har god erfaring med denne typen arbeidsoppgaver, samtidig som vi utfører dette har vi gode avtaler for leveranser av nødvendige rør, kummer og øvrigt VA-utstyr.

Brøyting

Vi har årlig fast brøyting for offenlig og private organisasjoner. Gjennom tildelte roder fra Vestvågøy kommune, private parkeringsplasser og gårdsveier løser vi disse oppgavene etter beste evne.

Har du ønske eller spørsmål rundt vintervedlikehold – vi vil gjerne levere!

Kompetanse / Godkjenninger

ADK1 godkjenning

Sprenging kl.1

Slamtømmebevis

Om oss

TOTALLEVERANDØR

Hmt AS er totalleverandør innen vedlikeholdsløsninger for vann og avløp. Vi foretar rørinspeksjon, slamtømming, spyling av tette avløp og utbedring feil og mangler på ditt rørsystem. Med en topp moderne utstyrspark sørger vi for at kundene våre får en kostnadseffektiv og løsningsorientert behandling. Hmt har som mål å utvikle seg etter hva markedet krever, både når det gjelder utstyr og tjenester.

Hmt vektlegger god service, oppfølging, kvalitet på utstyr og løsningsorienterte medarbeidere. Det er du som kunde som er Hmts største verdi.

Hmt AS er en trygg totalleverandør innen vann og avløp. I over 15 år har vi jobbet med tette rør. Metoder og produkter har utviklet seg og blitt perfeksjonert. Det samme har kompetansekravene til de ansatte. Hmt framstår i dag som en framtidsrettet organisasjon med topp moderne utstyr.

Utbedringer av tette rør er i dag langt rimligere og mindre arbeidskrevende prosesser enn mange av våre oppdragsgivere forventer. Det skyldes ikke minst en rivende utvikling i utstyrsparken. Sammen med en moderne og omfattende utstyrspark har vi svært kompetente medarbeidere. Det gjør oss både fleksible og løsningsorienterte. Vi har dessuten en 24-timers beredskapsvakt som har reddet mange oppdragsgivere i en fortvilet situasjon.

Fellesnevneren for alt som Hmt gjør er omtanken for miljøet. Vi er på lag med naturen!
VISJON

Hmt AS arbeider mot målet om en sikker og trygg arbeidsplass og et renere miljø. Hmt skal gjennom kompetanse, erfaring og produktutvikling være best på problemløsninger innen vann- og avløpsspekteret. Kundene er Hmts største verdi. Derfor er det bare gjennom kjennskap til kundens behov at vi på en ansvarlig måte kan levere riktige løsninger, punktlig og i henhold til avtale.

HISTORIE

Ståle Holdahl Maskin og Transport ble etablert i Lofoten i 1985. Utstyret var Gravemaskin, Massetransport og i tiden fram mot midten av 90-tallet var kundemassen kommunen og bøndene. I 1997 kjøpte Hmt AS sin første spylebil. Siden har utstyrsparken vokst til å bli Lofotens største og mest moderne. I 2012 ble selskapet stiftet til as.

Vi er idag 12 ansatte som har tilhold på Gravdal i Lofoten, vårt arbeidsområde som totalleverandør spenner i fra vei og anleggsarbeid til rivning og avfallsarbeid. Vi har også ansvaret for spyling/-vasking av tuneller og veier for Mesta i Lofoten/Vesterålen, samt tømming av septikk som vår fagområde. I tillegg har vi brøyting vinterstid.

Vi har også et eget masseutak på Vian utenfor Leknes, her leverer vi masser av ulike slag som stein, grus, pukk og jordmasser.
Holdahl Maskin og Transport AS
Haugsmyra 15
8372 Gravdal

Org.nr.: 924 374 829 MVA
t: 760 80066

e: post@holdahl.as