SLAMTØMMING

Har du fått SMS-varsel om slamtømming og klargjøring av tank?

Her er litt info for å hjelpe oss med å få dette utført på best mulig måte:

Tanklokket må være tilgjengelig og markert fra dato som er anvist i SMS-en du har fått.

Det skal ikke være nødvendig å fjerne lokket fra tanken, men den må ikke være låst, igjengrodd eller for tung til å fjernes.

Tips for å markere tanken kan være en veistikke, en pinne med bøtte på, spade, krafse osv.

Abonnentene må sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig og at det er god adkomst for tømmebilen.

Dersom dere ikke kan klargjøre tanken, ber vi dere om å ta kontakt med LAS snarest.

Renovatøren er pålagt å rapportere om eventuelle feil på tankanlegget til kommunen.

Ved eventuelle spørsmål kontakt oss på telefon:

TLF LAS: 907 63 659  

TLF SLAMBIL: 970 40 970

TLF HOLDAHL: 760 80 066

NETTSIDE LAS: www.las-lofoten.no/

Holdahl Maskin og Transport AS
Haugsmyra 15
8372 Gravdal

Org.nr.: 924 374 829 MVA
t: 760 80066

e: post@holdahl.as